06-57545232 lizzy@lizzydewilde.nl

Webteksten

Webtekst

Een goede website heeft goede webteksten nodig. Teksten met de juiste woorden. Woorden die iets vertellen, de juiste informatie geven. In goedlopende zinnen, logisch opgebouwd en zonder fouten. Zodat de teksten prettig leesbaar zijn én gevonden worden door zoekmachines (SEO).

Goede webteksten maken duidelijk

  • Om welk product of dienst het gaat
  • Welk probleem het product of de dienst oplost
  • Welk resultaat het product of de dienst levert
  • Waarom het werkt
  • Voor wie het is
  • Wie het product maakt
  • Waarom de maker expert is
  • Wat de passie van de maker is

Hoeveel woorden?

Ik ga uit van webteksten tussen de 150 – 600 woorden per pagina. Dit is een indicatie! Soms heb je minder, soms iets meer woorden nodig om de boodschap over te brengen, én gevonden te worden door Google.

Titels, kopjes en buttonteksten zijn belangrijk!

Online teksten zijn krachtig, aantrekkelijk en snel leesbaar. Het gaat om informeren, inspireren en het uitnodigen van de lezer tot het verrichten van een handeling zoals een andere pagina bekijken of een e-mail adres invullen. De titels, tussenkopjes en teksten op de buttons zijn heel belangrijk! Deze onderdelen bevatten weinig woorden, maar kosten vaak veel tijd.

Vaste prijs

Ik lever de tekst kant en klaar, ongeacht het aantal woorden, voor een vaste prijs. We schaven net zo lang bij totdat we allebei tevreden zijn en de boodschap staat.

Ja, ik wil een webtekst!

Of bel mij voor meer informatie

070 – 3260413